Uvalení prokletí na osobu.

Vložení kletby na člověka. Osoba s takovými schopnostmi může proklínat; naštěstí jich není tolik. Kouzelník nebo čaroděj může proklínat, čarodějnice jsou lidé, kteří na to mají dostatečnou sílu ...

Je tam kouzlo? Opravdu?

Existuje magie? Ve skutečnosti? Magie je způsob a prostředek k získání toho, co chcete v tuto chvíli, po skončení určité akce. To je teorie. V životě může kouzelník na tomto principu pouze ...

Jak oživit panenku doma?

Jak přivést panenku k životu doma? Lidé magie neexistují, i když věřím, že to bude vyžadovat: cukr, panenku, vodu, kousek látky, baterku, jakýkoli hudební předmět (flétnu, MP3 přehrávač, hudební skříňku nebo dokonce ...

Co jsou glyfy?

Co jsou glyfy? V archeologii je glyf symbol vytesaný nebo napsaný na kameni (petroglyf) nebo na dřevě. Může to být piktogram nebo ideogram nebo součást systému psaní, jako je slabičné psaní ...