Jak se liší meteorolog od meteorologa?

Jak se liší meteorolog od meteorologa?

  • Pokud vím, meteorologové jsou specialisté, kteří pozorují, měří a zaznamenávají výsledky studovaných parametrů většiny atmosférických procesů a jevů vyskytujících se na naší planetě a meteorologové jsou specialisté, kteří na základě výsledků těchto meteorologických pozorování již vytvářejí určité synoptické mapy, vytvářejí si vlastní závěry, jakož i různé krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé předpovědi počasí. Ukazuje se tedy, že prakticky všechny základní práce obvykle provádějí meteorologové, ale téměř celá poslední sláva půjde prognostiky.

  • Jaký je rozdíl mezi odborníkem na počasí a meteorologem?

    Meteorolog — ученый-специалист, который изучает путем наблюдений и записей результатов наблюдений и измерений параметров атмосферных процессов и явлений в природе.

    Forecaster — это специалист-метеоролог, который на основании обработки результатов метеорологических наблюдений составляет синоптические карты, делает выводы и выдает краткосрочные и долгосрочные прогнозы погоды.

  • Метеоролог — это статистик, он собирает данные с приборов и фиксирует их, а синоптик эти данные обобщает , анализирует ситуацию в атмосфере и делает прогноз погоды на будущее.

Loading ...

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Обязательные поля помечены *