Jak zobrazím proměnnou JavaScript na stránce?

Jak zobrazit hodnotu proměnné JavaScriptu na stránce? document.write (width) document.querySelector (#output) .textContent = width; Doplňuje předchozí funkce. Metoda alert () se používá k zobrazení jednoduchého dialogového okna. Pomocí metody confirm () můžete také zobrazit na ...