Princip Geigerova čítače. Stručně

Princip fungování čítače Geiger. Stručně Shkryab-shkryab ... Geiger Muller válcové počítadlo sestává z kovové trubky nebo skleněné trubky metalizované zevnitř a tenkého kovového vlákna roztaženého podél osy válce. Vlákno slouží jako anoda ...

Uveďte příklad sofismu

Uveďte příklad sofismu Příkladem typického sofismu jsou pokusy věřících „prokázat“ existenci Boha pomocí termodynamického zákona 2 - údajně tento zákon dokazuje, že byl vytvořen vesmír. To je vědecký sofismus. pokud ...

Jaké druhy světového pohledu existují? pomoci

Jaké typy světonázoru existují? help „Existují různé způsoby typologie světonázorů postavené na různých filosofických a metodologických základech. Rozlišují se různí autoři: náboženský světonázor, světonázor přírodních věd, sociopolitický světonázor, filozofický světonázor. Někdy emitují ...

Jaký je důvod?

Jaký je důvod? Důvodem je předehra k vyšetřování. Důvodem je 1) základ, záminka pro některé činy; Příklady: dobrý důvod, smích bez důvodu, protože .... vzhledem k tomu, že ....; 2) je jev, který způsobuje vznik jiného jevu. Běh je událost, která dává signál ...