Maximální plná moc

Proč potřebuji plnou moc, myslím, že téměř každý dospělý ví. Jedná se o dokument, který potvrzuje právo například na řízení dopravy být zástupcem v různých organizacích, plnit další úkoly spojené s dokumentární prací. Ostatní ...