Jak napsat vládu? Uveďte příklad plz velmi nutné

Jak podat odvolání k orgánům veřejné moci? Uveďte příklad plz je velmi nutné http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeallast=falseisAgreement=trueappealType=defencedivision=1divisionText=РРР РРССР http: // vláda. рф / online / http: // odvolání. prezident. rf / vs jednoduché. Musíte jen pochopit, že odvolání by mělo mít smysl a ...

Správní vyšetřování?

Správní vyšetřování ??? Článek 28.7. Kodex správních deliktů Ruské federace Správní vyšetřování 1. V případech, kdy po zjištění správního deliktu dojde k vyšetřování nebo jiným procesním úkonům, které vyžadují značnou dobu, bude provedeno správní vyšetřování. 2. ...