Jak poslat daňové zprávy o TCS?

Jak posílat daňové zprávy prostřednictvím TCS? Musíte uzavřít dohodu s telekomunikačním operátorem. Na práci systému se podílejí tři strany: daňový poplatník, specializovaný telekomunikační operátor a daňový úřad. Jako telekomunikační operátor ...

Jaké jsou ekonomické zdroje?

Co jsou to ekonomické zdroje? Zdroje ekonomicky ZDROJE EKONOMICKÉ (z francouzštiny. Pomocné prostředky zdroje) základní pojetí ekonomické teorie, to znamená zdroje, prostředky zajištění výroby. Ekonomické zdroje se dělí na přírodní (suroviny, geofyzikální), ...

Clo - je to daň?

Clo - je to daň? ano Clo je poplatek vybíraný oprávněnými úředními orgány při výkonu určitých funkcí ve výši stanovené právními předpisy státu. Poplatky zahrnují zejména registrační a kolkovné, ...