Jak najít střední linii lichoběžníku?

Jak najít střední linii lichoběžníku?

 • Střední čára lichoběžníku je polovina součtu pozemků. Spojuje střed boků lichoběžníku a je vždy rovnoběžný se základnami.

  Jak najít střední linii lichoběžníku?

  Jsou-li základny lichoběžníku aab, pak střední čára m je m = (a + b) / 2.

  Je-li známa oblast lichoběžníku, pak střední čáru najdete a jiným způsobem, dělení oblasti lichoběžníku S výškou lichoběžníku h:

  Jak najít střední linii lichoběžníku?

  To znamená, lichoběžníková střední čára m = S / h

 • Existuje řada způsobů, jak najít délku středové linie lichoběžníku. Výběr metody závisí na zdrojových datech.

  zde je vzorce střední délky lichoběžníku:

  1. přes horní a dolní základnu.
   Jak najít střední linii lichoběžníku?
  2. skrz základnu, výšku a rohy na spodní základně.
   Jak najít střední linii lichoběžníku?
  3. přes úhlopříčky, výšku a úhel mezi úhlopříčky
   Jak najít střední linii lichoběžníku?
  4. přes plochu a výšku
   Jak najít střední linii lichoběžníku?

 • Chcete-li najít střední linii lichoběžníku, můžete použít jeden z pěti vzorců (nebudu je psát, protože jsou již v jiných odpovědích), ale pouze v případech, kdy jsou známy hodnoty zdrojových dat, které potřebujeme.

  V praxi musíte vyřešit mnoho problémů, když není dostatek dat, ale stále musíte najít správnou velikost.

  Takové možnosti existují

  krok-za-krokem řešení, aby se vše stejné pod vzorcem;

  pomocí jiných vzorců vytvořte a vyřešte potřebné rovnice.

  příklad

  nalezení délky středu lichoběžníku přiblížením se vzorci, který potřebujeme s využitím dalších znalostí geometrie a použití algebraických rovnic:

  Máme rovnoramenný lichoběžník, jeho úhlopříčky se protínají v pravém úhlu, výška je 9 cm.

  Kreslíme a vidíme, že tento problém nelze vyřešit na čele (nedostatek dat)

  Jak najít střední linii lichoběžníku?

  Proto trochu zjednodušíme a nakreslíme výšku průsečíkem úhlopříček.

  Toto je první důležitý krok, který vede k rychlé opravě.

  Hned další

  označujeme výšku dvěma neznámými, vidíme rovnoramenné trojúhelníky se stranami, které potřebujeme х и у

  Jak najít střední linii lichoběžníku?

  a snadno se najde množství důvodů trapéz

  ona je si rovna 2x + 2r

  A teprve teď můžeme použít vzorec kde

  Jak najít střední linii lichoběžníku?

  a je to stejné x + y a podle stavu problému se jedná o stejnou délku 9 cm.

  A nyní jsme odečetli několik bodů za lichoběžník s rovnoramenným křížem, jehož úhlopříčky se protínají v pravém úhlu

  v takových lichoběžnících

  střední čára se vždy rovná výšce

  plocha se vždy rovná čtverci výšky.

 • Středová čára lichoběžníku je čára, která spojuje středy stran lichoběžníku.

  Střední řádek každého lichoběžníku je snadné najít, pokud použijete vzorec:

  m = (a + b) / 2

  kde

  m je délka střední linie lichoběžníku;

  a, b délka základny lichoběžníku.

  To znamená, délka středové čáry lichoběžníku se rovná polovině délky základen.

 • Základní vzorec pro lichoběžníkový vzorec střední čáry je: délka lichoběžníkového středového řádku je polovina součtu bází aab: MN = (a + b) 2. Tento vzorec je prokázán vzorcem pro středovou linii trojúhelníku. menší základny výšky k větší základně. Jsou považovány 2 výsledné trojúhelníky a obdélník. Poté je snadno prokázán vzorec pro středovou linii lichoběžníku.

 • Abychom našli střední linii lichoběžníku, musíme znát velikost základen.

  Poté, co najdeme tyto hodnoty nebo je možná známe, přidáme tato čísla a jednoduše rozdělíme na polovinu.

  Bude to lichoběžníková střední čára.

 • Pokud si pamatuji hodiny školní geometrie, abyste našli délku středové linie lichoběžníku, musíte přidat délky základen a vydělit dvěma. Délka střední linie lichoběžníku se tedy rovná polovině součtu bází.

Loading ...

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Обязательные поля помечены *