Definujte pevnost

Uveďte definici síly C # 769; vektorovou fyzikální veličinu, která je měřítkem intenzity dopadu dalších těles na pole a také polí. Síla působící na obrovské těleso způsobí změnu jeho rychlosti nebo ...

Co je rovnováha?

Co je to rovnováha? zůstatek peněz na účtu minus nebo plus Rovnováha, bilance. Systém ukazatelů, které charakterizují poměr nebo rovnováhu v jakémkoli neustále se měnícím jevu. Soubor příjmů a výdajů, aktiv ...

Termín provozní náklady

Pojem provozní náklady Provozní náklady jsou náklady spojené s užíváním pronajatého majetku. Jasný seznam těchto výdajů není stanoven právními předpisy. Jejich složení je určováno ve vztahu ke každému pronajatému objektu. Výdaje na ...