Co jsou nelikvidní materiály?

Co jsou nelikvidní materiály? Skladové váhy nové a použité. materiály, které je obtížné rychle realizovat. Zásoby Nekvalitní, dlouhodobě nevyužité a nerealizovatelné zásoby v důsledku špatného plánování a zhoršení kvality ...

Co je zisk z bilance?

Co je nerozdělený zisk? Nerozdělený zisk - ukazatel finanční situace finanční instituce, který management používá pro rozhodování a mezibankovní regulaci. Rozvahový zisk - celkový, celkový zisk podniku obdržený za určité ...

Co je konverze?

Co je konverze? Konverze (z latinského Conversio ošetření, přeměny, změnou.): Konverze škola chemicko-technologická, proces recyklace plynů za účelem změny složení plynné směsi, konverze z online marketingu, je poměr návštěvníků ...