Co jsou nelikvidní materiály?

Co jsou nelikvidní materiály? Sklad zůstává, nový a použitý. materiály, které se obtížně rychle implementují. Zásoby Nelikvidní nevyužité a nerealizovatelné zásoby vyplývající ze špatného plánování a zhoršování kvality ...

Co je zisk z bilance?

Co je to bilanční zisk ?? Zisk v rozvaze je ukazatelem finanční situace úvěrové a finanční instituce, kterou vedení používá k rozhodování a mezibankovní regulaci. Zisk ROZVAHY je celkový, celkový zisk podniku získaný za určitý ...

Co je konverze?

Co je to konverze? Konverze (z latinského conversio, konverze, transformace, změna): Konverze v chemické technologii, proces zpracování plynu za účelem změny složení původní směsi plynů; Konverze v internetovém marketingu je poměr počtu návštěvníků ...