Vysvětlete

Vysvětlit Při provádění jakéhokoli výzkumu jsou vybrány dvě skupiny. Experiment zahrnuje děti, se kterými se pracuje na tvorbě něčeho konkrétními metodami. Pod kontrolou - děti, s nimiž takové ...